Presný zásah

  • Marketing je práca s trhom.
  • Jeho úlohou je zabezpečiť odbyt tovarov a služieb.
  • Cieľom je spotrebiteľ.
  • Potreby a túžby limituje kúpna sila.
  • Marketing závisí od reklamy a trhu.

Nestrieľajte naslepo

  • S marketingom máme skúsenosti všetci.
  • Každý z nás je adresát, nie všetci sme stratégovia a autori.
  • Marketing je z časti umenie a čiastočne veda.
  • Marketing je drahý, ale dokáže minimalizovať riziko a maximalizovať zisk.
  • Efektívny marketing = maximálny zásah cieľovej skupiny pri minimálnych nákladoch